Framleis uavklart tilstand for jente etter dykkarulykke på Karmøy