Konkurrent krev at Norsk Medisinaldepot blir kasta ut av medisinkontrakt