Fleire positive til nasjonalt forbod mot mobilbruk i skulen