Drapssikta 17-åring bryt tagnaden – snakkar med politiet i avhøyr