Undersøking: Dårleg helse fører folk utanfor arbeidsmarknaden