– Det blir krevjande, men vi skal få det til for barna sitt beste