Regjeringa vil endre lovverket for å redde bedrifter frå konkurs