Professor: – Fallet i oljeverksemda kan bli påskunda