Seks medlemmer av Brorskapet drepne i skotveksling med egyptiske styrkar