15 millionar til fritidstiltak for personar med funksjonsnedsetjing