Byrådet i Oslo vil gi gratis skjenkjeløyve og leige av gateplass ut året