Fire bustader evakuerte etter at stor stein rasa i Steinkjer