Hellas vil stenge asylleirar på øyane og erstatte dei med stengde leirar