Justisministeren om Bislett-hending: For tidleg å seie noko om motivet for handlinga