Miljødirektoratet: Dei fleste jakttider blir ført vidare