Over 4.000 tonn norsk kjøtt vart sendt til utlandet for bearbeiding i fjor