Samferdselsdepartementet i dialog med Havila

foto