Politiet: Stor skryt av festivalpublikum og dei frivillige