Næringsministeren vil forby praksis som hindrar daglegvarekonkurrentar å opne nye butikkar

foto