Lønnsoppgjeret til lærarane avgjort etter streiken i fjor – KS får fullt gjennomslag

foto