Pressa økonomi kan stoppe utbygginga av Nye Førde sjukehus