–Eg er ikkje Stad Sp sin listetopp og ordførarkandidat

foto