Formannskapet sender saka i fanget til det nye kommunestyret