Stad kommunestyre ber om at Stad skipstunnel ikkje på nytt settast på vent, men må realiserast slik den er planlagt