Ber kommunane om å prioritere kven som skal få skipstunnelstein

foto