Ingen ting nytt – ulempene er framleis større enn nytten