Er kritisk til planane om nedbygging av myr i Selje