– Stad Molo er nøkkelen til etablering av gode hamner, meir næringsareal og tilrettelegging for reiseliv

foto