– Er det avsett nok areal i ny reguleringsplan for Selje sentrum