Både Frp og Høgre støtta utgreiing av eigedomsskatt på næring