Regjeringa kuttar barnehageprisane til 2000 kr i månaden

foto