‒ Guten løp ut i vegen mellom parkerte bilar

foto