Færre vil møte klimakrisa med tiltak som i koronapandemien