Nakstad: Vaksineeffekten er ikkje nok til å snu trenden