Vaksineforskar meiner intensivkapasiteten på sjukehusa må aukast