Klart politiske signal: Slutt å preik og kom i gong

foto
Fleirtalet i Stad Formannskap støtta kommunedirektøren si innstilling til finansiering av nytt samlokalisert helsesenter i Selje. Anfinn Sjåstad (Frp) meinte det finst rimlegare løysingar, og røysta mot. Foto: Tormod Flatebø