Nok eit rakfiskparti blir trekt tilbake – mistanke om botulisme