Støre: Det peikar mot nei til oljeutvinning i LoVeSe