No kan ein skifte til yrkesfag utan å gå førsteåret om igjen