Uvanleg mange drukningsulykker i juli: Pass på kvarandre!