Norsk flyplass-prosjekt kan bli ofra for å byggje Trump-mur