- Bilistane vil fortsatt få eit godt tenestetilbod i heile landet