Norsk selskap legg stort vasskraftprosjekt i Myanmar på is