Ekssoldat dømt til lang fengselsstraff for journalistdrap i Slovakia