Opposisjonen peprar budsjettet til regjeringa med kritikk