DNB-analytikar: Bustadprisveksten vil truleg minke fram til sommaren