Over 130 anteke omkomne etter at migrantbåt forliste utanfor Libya