Norwegian-saka: PST granska av EOS-utvalet i over eitt år