USA inngår migrasjonsavtale med Mexico, Honduras og Guatemala