Fylkeslegen undersøker helsevesenet etter drapet i Florø